Hóa Chất Sinh Học

Hoá chất Sinh Học, hoá chất Sigma Aldrich, Wako, Bioline, Alfa Aesar

Bài đăng nổi bật

Shop hóa chất thí nghiệm- hoachatthinghiem.org

SHOP HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM - hoachatthinghiem.org/shop Trang web hoachatthinghiem.org/shop là trang thương mại điện tử dành cho mua sắm cá...

Tuesday, January 2, 2018

Hoá chất nuôi cấy mô thực vật năng suất cao


Hoá chất nuôi cấy mô thực vật nào cho năng suất cao?


Hoá chất nuôi cấy mô thực vật như các loại khoáng vi lượng, đa lượng, vitamins, kháng sinh, agar, hormone( chất điều hoà sinh trưởng thực vật)...

Hoá chất nuôi cấy mô thực vật có rất nhiều hãng cung cấp sản xuất. Tuỳ vào mục đích và quá trình kinh nghiệm của mỗi người mà đúc kết ra nên sử dụng hãng nào để cho hiệu quả mang lại được tốt nhất.

Hãng hoá chất chất nuôi cấy mô chất lượng cao ở đây: https://hoachatthinghiem.org/product-category/duchefa/

Giới thiệu sơ lược các thành phần trong nuôi cấy mô thực vât: 


Thành phần khoáng vi lượng bao gồm:

Boric acid(H3BO3), Cobalt Chloride(CoCl2), Cupric Sulphate(CuSO4), Ferrous Sulphate(FeSO4), Manganese Sulphate(MnSO4), Potassium Iodide(KI), Sodium Molybdate(Na2MoO4), Zinc Sulphate(ZnSO4), Na2EDTA.

Thành phần khoáng đa lượng gồm có: 

Ammonium nitrate (NH4NO3), Calcium chloride (CaCl2), Magnesium sulphate (MgSO4), Potassium phosphate , (KH2PO4) Potassium nitrate (KNO3)

Vitamins và chất hữu cơ: 

Myo-Inositol, Niacin, Pyridoxine-HCl , Thiamine -HCl. Glycine , Edamin (optional)

Chất kháng sinh trong nuôi cấy mô thực vật: 

Các chất kháng sinh dùng để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật có trong mẫu, chất kháng sinh có thể giết chết vi sinh hoặc làm ức chế sự phát triển của chúng. Một số loại kháng sinh có độc tính đối với nấm và bào tử, một số loại kháng sinh độc tố đối với con người và động vật.  Các chất kháng sinh còn dùng trong nuôi cấy mô thực vật để loại trừ mầm móng vi sinh. Tùy vào các loại vi sinh khác nhau mà liều lượng sử dụng các kháng sinh cũng khác nhau. Các loại khoáng sinh thường dùng như Cefotaxime, Carbenicillin disodium salt BioReagent, Chloramphenicol, G 418 disulfate salt , Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus, Rifampicin…

Chất điều hòa sinh trưởng( hormone, hooc mon, hóc môn): 

Được sử dụng để định hình sự phát triển của cây. Vi dụ như Auxins( NAA, IBA, 2,4-D, IAA) dùng để kích thích sự ra rễ của cây, còn Cytokinins( kinetin, TDZ,  zeatin, 6-benzylaminopurine, BA) dùng để kích thích ra chồi.
Hình ảnh một số hóa chất dùng trong nuôi cấy mô thực vật

Cách đặt hàng ở đây: 

Thông tin liên hệ: 


SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]


No comments:

Post a Comment